Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thông Tin Google 포토 Miễn Phí 100%

Thông Tin Google 포토 Miễn Phí 100%

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Google 포토”. sayngon.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: 566+ gợi ý dành cho bạn 구글 사진, 구글 포토 앱, 구글포토 갤러리, 구글포토 보관함, 구글포토 백업, 구글포토 사용법, 구글포토 사진 다운로드, 구글포토 앨범.

Xem thông tin về Google 포토

Thông tin

 • Tên: Google 포토
 • Link tải ứng dụng này: Tải ứng dụng ở đây
 • Tác giả: Google LLC
 • Ngày Update gần nhất: 2023. 2. 15.
 • Danh mục:
  1. #3 인기 무료 사진
  2. 사진
 • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Google 포토:
  1. Chrome: 빠르고 안전한 브라우저
  2. Gallery – photo gallery, album
  3. Messenger
  4. Facebook
  5. Instagram
  6. Snapchat
  7. YouTube TV: Live TV & more
  8. Google 번역
  9. YouTube Kids
  10. Google Chat
  11. Google Wallet
  12. Google Home

Xem video liên quan đến Google 포토

스마트폰에 있는 많은 사진을 어떻케 관리하나요 _핸드폰의 영상,사진, 자료, 저장, 백업, 구글 포토 앱으로 하면 편리합니다

Đánh giá của người dùng

 • 7 điểm cho tiêu chí giải trí
 • 5 điểm cho tiêu chí đồ hoạ
 • 9 điểm cho tiêu chí an toàn
 • 6 điểm cho tiêu chí chất lượng
 • 9 điểm cho tiêu chí hỗ trợ
 • 9 điểm cho tiêu chí cộng đồng

Giới thiệu

Google 포토를 사용하여 모든 사진과 동영상을 한곳에서 자동으로 정리하고 쉽게 공유할 수 있습니다.

– ‘세상에서 가장 우수한 사진 관련 제품’ – The Verge

– ‘Google 포토는 새로운 필수 사진 앱 – Wired

공식 Google 포토 앱은 오늘날의 사진 촬영 방식에 맞추어 개발되었으며 공유 앨범, 자동 만든 항목, 고급 편집 도구 등의 필수 기능을 포함합니다. 또한 모든 Google 계정에 15GB의 저장용량이 제공되므로 원한다면 모든 사진과 동영상을 고화질 또는 원본 화질로 자동 백업할 수 있습니다. 인터넷에 연결된 기기로 photos.google.com에 접속하면 백업된 사진과 동영상을 볼 수 있습니다.

공식 앱의 장점은 다음과 같습니다.

15GB의 저장용량: 15GB의 사진과 동영상을 백업하고 어떤 기기에서든 photos.google.com에 접속하여 확인할 수 있습니다. 모든 사진은 안전하게 나만 볼 수 있도록 저장됩니다. 2021년 6월 1일 전에 고화질로 백업한 모든 사진과 동영상은 Google 계정 저장용량에 반영되지 않습니다.

여유 공간 확보: 이제 휴대전화의 저장용량이 부족할까 걱정하지 마세요. 안전하게 백업된 사진은 탭 한 번으로 기기에서 간편하게 삭제할 수 있습니다.

자동 만든 항목: 자동으로 내 사진을 영화, 콜라주, 애니메이션, 파노라마로 만들어 주므로 사진을 더욱 생생하게 감상할 수 있습니다. 또는 이러한 항목을 간단히 직접 만들 수도 있습니다.

고급 편집 도구: 탭 한 번으로 사진을 편집할 수 있습니다. 직관적이고 강력한 사진 편집 도구를 사용하여 사진 내용에 맞는 필터를 적용하거나 밝기를 조정하는 등의 작업을 할 수 있습니다.

공유 제안: 스마트 공유 제안을 이용하면 내가 찍은 친구의 사진을 그 친구에게 간단하게 전달할 수 있습니다. 친구도 사진을 추가할 수 있으므로 내가 찍힌 사진을 받을 수 있습니다.

빠르고 강력한 검색: 이제 태그를 직접 지정하지 않고도 사진에 나온 인물, 장소, 사물을 통해 사진을 검색할 수 있습니다.

라이브 앨범: 보고 싶은 인물이나 반려동물을 선택해 두면 해당하는 사진을 찍었을 때 Google 포토에서 자동으로 앨범에 추가해 줍니다.*

사진첩: 휴대전화나 컴퓨터에서 간단하게 사진첩을 만들어 보세요. 여행 중에 또는 특정 기간에 촬영한 최고의 사진으로 구성된 추천 사진첩을 볼 수도 있습니다.*

Google 렌즈: 말로 설명하기 힘들었던 내용을 사진에서 바로 검색하고 작업하세요. 텍스트를 복사 및 번역하고 동물이나 식물을 식별하거나 캘린더에 일정을 추가하고 온라인에서 제품을 찾을 수도 있습니다.

눈 깜짝할 사이에 사진 보내기: 모든 연락처, 이메일, 전화번호로 사진을 빠르게 공유할 수 있습니다.

공유 라이브러리: 신뢰할 수 있는 사용자에게 모든 사진에 액세스할 수 있도록 권한을 부여하세요.

Google One을 구독하여 원본 화질 사진 및 동영상에 사용할 Google 계정 저장용량을 업그레이드할 수도 있습니다. 요금제는 미국 기준으로 100GB에 월 $1.99부터 시작하며, 가격과 서비스 제공 여부는 지역별로 다를 수 있습니다.

– Google One 서비스 약관: https://one.google.com/terms-of-service

– Google One 가격: https://one.google.com/about

추가 지원이 필요한 경우 https://support.google.com/photos를 방문하세요.

Google Pixel Watch용 Wear OS에서도 Google 포토를 사용할 수 있습니다. 좋아하는 사진을 시계 화면으로 설정하세요.

*얼굴 그룹화, 라이브 앨범, 사진첩은 일부 국가에서 사용할 수 없습니다.

필수 접근권한 안내:

저장용량: 사용자의 기기에서 사진을 살펴보고, 정리하며 수정하기 위해 필요

선택 접근권한 안내:
연락처: 얼굴을 그룹화해서 이름 라벨을 입력하고 사진을 간편하게 공유하기 위해 필요*

전화: 기기 모델을 확인하고 사용 환경을 맞춤설정하기 위해 필요*

위치: 국가별 기능을 확인하기 위해 필요*

* 선택적 접근권한이며 이용자는 접근권한 허용에 동의하지 않을 수 있습니다

Thông tin thêm về Google LLC

웹사이트:
https://support.google.com/photos
이메일:
apps-help@google.com
주소:
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043
개인정보처리방침:
http://www.google.com/policies/privacy

Hình ảnh về địa điểm Google 포토

Phát hiện thấy 49 hình ảnh liên quan đến Google 포토.

Google 포토 - Google Play 앱
Google 포토 – Google Play 앱
Google 포토 - Google Play 앱
Google 포토 – Google Play 앱
2] 구글 포토
2] 구글 포토
구글 포토 이런점이 편리하다. 구글 포토 장점 12가지
구글 포토 이런점이 편리하다. 구글 포토 장점 12가지
It 이야기] 구글 포토 Google Photos : 네이버 블로그
It 이야기] 구글 포토 Google Photos : 네이버 블로그

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Google 포토 tại đây

Các đối thủ cạnh tranh của Google 포토

Cập Nhật Mới Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 Miễn Phí

2022년 크롬 초기 세팅방법 인터넷 좀더 빠르게 사용하고 싶다면 클릭!

Tìm thấy 23 chủ đề liên quan đến Chrome: 빠르고 안전한 브라우저.

Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 - Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 – Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 - Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 – Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 - Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 – Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 - Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 – Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 - Google Play 앱
Chrome: 빠르고 안전한 브라우저 – Google Play 앱

Tải Ngay Gallery – photo gallery, album Miễn Phí

Mi Gallery Private Album Option Not Showing | MIUI 13 Private Album Not Showing In Gallery/kartik

Có 33 hình ảnh phù hợp với Gallery – photo gallery, album.

Album Ảnh Và Album - Ứng Dụng Trên Google Play
Album Ảnh Và Album – Ứng Dụng Trên Google Play
Photo Gallery - Album, Vault – Apps On Google Play
Photo Gallery – Album, Vault – Apps On Google Play
Photo Gallery & Album Apk For Android Download
Photo Gallery & Album Apk For Android Download
Photo Gallery & Album Apk For Android Download
Photo Gallery & Album Apk For Android Download
Gallery- Photo Album & Gallery - Apps On Google Play
Gallery- Photo Album & Gallery – Apps On Google Play

Xem Ngay Messenger Free

Linkin Park – The Messenger (Music Video)

Tìm được 39 hình ảnh về Messenger.

Messenger
Messenger
Messenger - Apps On Google Play
Messenger – Apps On Google Play
Facebook Messenger Lite Apks - Apkmirror
Facebook Messenger Lite Apks – Apkmirror
Facebook Messenger Down? Current Status And Problems | Downdetector
Facebook Messenger Down? Current Status And Problems | Downdetector

Download Facebook Free 100%

Meta to launch paid verification service on Facebook and Instagram, following Twitter’s lead

Tìm thấy 26 chủ đề liên quan đến chủ đề Facebook.

Ứng Dụng Facebook - Mạng Xã Hội Phổ Biến Nhất | Link Tải Free, Cách Sử Dụng
Ứng Dụng Facebook – Mạng Xã Hội Phổ Biến Nhất | Link Tải Free, Cách Sử Dụng
Facebook Sẽ Đổi Tên Từ Tuần Tới | Baotintuc.Vn
Facebook Sẽ Đổi Tên Từ Tuần Tới | Baotintuc.Vn
Facebook Logo Png - Free Vectors & Psds To Download
Facebook Logo Png – Free Vectors & Psds To Download

Mới Cập Nhật Instagram Free

DEAN – instagram

Có 29 nội dung phù hợp với Instagram.

Instagram - Wikipedia
Instagram – Wikipedia
Instagram On The App Store
Instagram On The App Store
Instagram (@Instagram) / Twitter
Instagram (@Instagram) / Twitter
Instagram Icon | Free Download
Instagram Icon | Free Download
New Sharing Features On Instagram: Notes, Group Profiles And More | Meta
New Sharing Features On Instagram: Notes, Group Profiles And More | Meta

Mới Cập Nhật Snapchat Miễn Phí 100%

Ruger – Snapchat (Official Video)

Tìm thấy 22 bài viết phù hợp với Snapchat.

Snapchat (@Snapchat) / Twitter
Snapchat (@Snapchat) / Twitter
Explainer: What Is Snapchat? -
Explainer: What Is Snapchat? –
Snapchat Logo Vector Art, Icons, And Graphics For Free Download
Snapchat Logo Vector Art, Icons, And Graphics For Free Download
Everything You Need To Know About Snapchat
Everything You Need To Know About Snapchat
How To Use Snapchat: A Guide For Beginners
How To Use Snapchat: A Guide For Beginners

Download Ngay YouTube TV: Live TV & more Free 100%

YouTube TV: Nothing but Net

Tìm được 47 chủ đề phù hợp với YouTube TV: Live TV & more.

Youtube Tv: Live Tv & More - Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Tv: Live Tv & More – Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Tv - Watch & Dvr Live Sports, Shows & News
Youtube Tv – Watch & Dvr Live Sports, Shows & News
Youtube Tv Review | Pcmag
Youtube Tv Review | Pcmag
Youtube Tv Has 5 Million-Plus Users, More Than Hulu Live Tv Service - Variety
Youtube Tv Has 5 Million-Plus Users, More Than Hulu Live Tv Service – Variety

Thông Tin Google 번역 Free 100%

구글번역, 외국어 1도 몰라도 103개국 번역한다.

Tìm được 22 bài viết về Google 번역.

Google Services] 구글 번역기 사용법 - 로또
Google Services] 구글 번역기 사용법 – 로또
구글 번역 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
구글 번역 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전
구글 번역(Google Translate)으로 Pdf 문서 번역 및 저장하기
구글 번역(Google Translate)으로 Pdf 문서 번역 및 저장하기

Download YouTube Kids Free

SMART PARENTING HACKS \u0026 GADGETS || Survival Guide for Active Kids \u0026 Clever Parents! DIYs by 123 GO!

Tìm được 14 nội dung về YouTube Kids.

Youtube Kids - Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Kids – Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Kids Trên App Store
Youtube Kids Trên App Store
Youtube Kids - Wikipedia
Youtube Kids – Wikipedia
Youtube Kids - Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Kids – Ứng Dụng Trên Google Play

Xem Ngay Google Chat Free

What is Google Chat? | Tips \u0026 Tricks Episode 83

Có 35 nội dung liên quan đến Google Chat.

Google Chat - Apps On Google Play
Google Chat – Apps On Google Play
Google Chat - Apps On Google Play
Google Chat – Apps On Google Play
Google Chat On The App Store
Google Chat On The App Store
Hangouts To Shutdown. Upgrade To Google Chat > Wondersys” style=”width:100%”><figcaption>Hangouts To Shutdown. Upgrade To Google Chat > Wondersys</figcaption></figure>
</div>
<div>
<figure><img decoding=
Google Chat Goes Free In 2021, While Hangouts Loses Features This Month | Ars Technica

Xem Ngay Google Wallet Miễn Phí

Dùng Android, thử ngay Google Wallet: Đã hỗ trợ 7 ngân hàng Việt, thanh toán cực dễ không cần chạm!

Có 8 hình ảnh về Google Wallet.

Google Wallet - Your Fast And Secure Digital Wallet
Google Wallet – Your Fast And Secure Digital Wallet
Google Wallet Returns, Replaces Google Pay On Us Phones | Wired
Google Wallet Returns, Replaces Google Pay On Us Phones | Wired
Google Wallet Is Now Available In 39 Countries | Mashable
Google Wallet Is Now Available In 39 Countries | Mashable
Google Wallet Is Taking Over From Google Pay In Most Of The World - Protocol
Google Wallet Is Taking Over From Google Pay In Most Of The World – Protocol
Google Wallet Sẽ Sớm Có Mặt Tại 46 Quốc Gia Toàn Cầu - Mk Group
Google Wallet Sẽ Sớm Có Mặt Tại 46 Quốc Gia Toàn Cầu – Mk Group

Thông Tin Google Home Miễn Phí

Tùy chỉnh câu yêu cầu và phản hồi của Google Home cực bá đạo

Phát hiện thấy 48 hình ảnh liên quan đến Google Home.

Loa Thông Minh Google Home Chất Lượng Cao | Lagihitech.Vn
Loa Thông Minh Google Home Chất Lượng Cao | Lagihitech.Vn
So Sánh Google Home Và Google Home Mini, Nên Mua Loại Nào?
So Sánh Google Home Và Google Home Mini, Nên Mua Loại Nào?
Bán Google Home Mini Giá Rẻ, Bh 12 Tháng Google - Gu Công Nghệ
Bán Google Home Mini Giá Rẻ, Bh 12 Tháng Google – Gu Công Nghệ
Loa Google Home Mini - Loa Thông Minh Chính Hãng Giá Tốt
Loa Google Home Mini – Loa Thông Minh Chính Hãng Giá Tốt
Google Home Mini Review - The Verge
Google Home Mini Review – The Verge

Bình luận của người dùng về game này

Có tổng cộng 576 bình luật về Google 포토. Trong đó:

 • 586 bình luận rất tuyệt vời
 • 204 bình luận tuyệt vời
 • 383 bình luận bình thường
 • 150 bình luận kém
 • 3 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Google 포토 rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *