Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hoe Vind Je Een Voltooid Deelwoord: Tips En Tricks!

Hoe Vind Je Een Voltooid Deelwoord: Tips En Tricks!

Voltooid deelwoord - Ik Weet Het

Hoe Vind Je Een Voltooid Deelwoord: Tips En Tricks!

Voltooid Deelwoord – Ik Weet Het

Keywords searched by users: hoe vind je een voltooid deelwoord voltooid deelwoord voorbeeld, hoe herken je een onvoltooid deelwoord, voltooid deelwoorden lijst, wat is een voltooid deelwoord, voltooid deelwoord d of t, tegenwoordig deelwoord, hoe vind je infinitief, voltooid deelwoord oefenen

Hoe Vind Je Een Voltooid Deelwoord in Nederlands

Wat is een voltooid deelwoord?

Een voltooid deelwoord is een vorm van een werkwoord die aangeeft dat de handeling waar het werkwoord naar verwijst, is voltooid. In het Nederlands wordt het voltooid deelwoord onder andere gebruikt in de voltooide tijd en de lijdende vorm. Het voltooid deelwoord kan ook worden gebruikt om bijvoeglijke naamwoorden te vormen.

Vorming van het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord in het Nederlands wordt gevormd door een werkwoord aan te passen volgens bepaalde regels. Er zijn verschillende regels voor de vorming van het voltooid deelwoord, afhankelijk van het type werkwoord.

Werkwoorden met ‘ge-‘ of ‘ver-‘

Sommige werkwoorden vormen het voltooid deelwoord door het voorvoegsel ‘ge-‘ of ‘ver-‘ toe te voegen aan de stam van het werkwoord. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • werken – gewerkt
 • verliezen – verloren
 • gebruiken – gebruikt

Werkwoorden zonder prefix

Andere werkwoorden vormen het voltooid deelwoord zonder een voorvoegsel toe te voegen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • lopen – gelopen
 • zingen – gezongen
 • zwemmen – gezwommen

Let op: de vorming van het voltooid deelwoord kan variëren afhankelijk van de klankveranderingen die optreden in sommige werkwoorden. Het is belangrijk om de specifieke regels voor elk werkwoord te raadplegen voor nauwkeurige vorming van het voltooid deelwoord.

Herkennen van het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord kan worden herkend in een zin door te zoeken naar aanwijzingen zoals de voorvoegsels ‘ge-‘, ‘ver-‘ of ‘be-‘, en de uitgangen ‘-en’, ‘-d’ of ‘-t’. Hier zijn enkele tips om het voltooid deelwoord te identificeren:

 • Een veelvoorkomende aanwijzing voor een voltooid deelwoord is het voorvoegsel ‘ge-‘ of ‘ver-‘. Bijvoorbeeld: gemaakt, verloren.
 • Een andere aanwijzing is de uitgang ‘-en’. Bijvoorbeeld: gewerkt, gespeeld.
 • Werkwoorden die eindigen op een klinker gevolgd door een medeklinker, hebben vaak de uitgang ‘-en’. Bijvoorbeeld: gezwommen, gelopen.
 • Werkwoorden die eindigen op ‘-en’, ‘-el’, ‘-er’, ‘-es’, ‘-et’, ‘-ig’, ‘-uw’, ‘-euw’ of ‘-oud’ hebben vaak de uitgang ‘-d’ of ‘-t’. Bijvoorbeeld: gestuurd, gespeld.

Een bekend ezelsbruggetje om te helpen bij het herkennen van het voltooid deelwoord is: “T kofschip. Woorden die eindigen op een van de medeklinkers in dit woord krijgen de uitgang ‘-t’. Woorden die eindigen op andere medeklinkers krijgen de uitgang ‘-d’.” Dit ezelsbruggetje kan handig zijn om te onthouden welke uitgang wordt gebruikt in het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden.

Volgorde van het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord bevindt zich meestal aan het einde van de werkwoordelijke eindgroep in een zin. In verzorgde schrijftaal staat een voltooid deelwoord vaak direct na het hulpwerkwoord ‘hebben’ of ‘zijn’. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • De fiets heeft gestolen. (‘gestolen’ is het voltooid deelwoord)
 • Ik ben gevallen. (‘gevallen’ is het voltooid deelwoord)
 • Wij hebben de hele dag gewandeld. (‘gewandeld’ is het voltooid deelwoord)

Het is belangrijk om op te merken dat de volgorde van het voltooid deelwoord kan variëren in verschillende contexten, afhankelijk van de zinsconstructie en de gebruikte werkwoorden. Raadpleeg de specifieke regels voor meer informatie over de juiste volgorde van het voltooid deelwoord in verschillende situaties.

Regelmatige en onregelmatige voltooide deelwoorden

Het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden wordt volgens vaste regels gevormd. Dit betekent dat het voltooid deelwoord voorspelbaar is op basis van de stam van het werkwoord. Hier zijn een paar voorbeelden van regelmatige werkwoorden en hun voltooide deelwoorden:

 • Werkwoord: lopen | Voltooid deelwoord: gelopen
 • Werkwoord: spelen | Voltooid deelwoord: gespeeld
 • Werkwoord: werken | Voltooid deelwoord: gewerkt

Aan de andere kant hebben onregelmatige werkwoorden geen voorspelbare regels voor de vorming van het voltooid deelwoord. Deze werkwoorden moeten individueel worden geleerd. Hier zijn enkele voorbeelden van onregelmatige werkwoorden en hun voltooide deelwoorden:

 • Werkwoord: zijn | Voltooid deelwoord: geweest
 • Werkwoord: hebben | Voltooid deelwoord: gehad
 • Werkwoord: worden | Voltooid deelwoord: geworden

Gebruik van het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord wordt gebruikt in verschillende grammaticale constructies in het Nederlands. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe het voltooid deelwoord wordt gebruikt:

 • In de voltooide tijd: Ik heb gewerkt vandaag.
 • In de lijdende vorm: Het boek is geschreven door mijn vriend.
 • Om bijvoeglijke naamwoorden te vormen: Een gebroken glas staat op de tafel.

Het voltooid deelwoord kan ook worden gebruikt in combinatie met hulpwerkwoorden zoals ‘hebben’ of ‘zijn’ om samengestelde tijden te vormen, zoals de voltooide verleden tijd en de voltooide toekomende tijd. Raadpleeg de specifieke grammaticaregels voor meer informatie over het gebruik van het voltooid deelwoord in verschillende tijden en constructies.

Veelgemaakte fouten bij het voltooid deelwoord

Het gebruik van het voltooid deelwoord kan soms leiden tot veelgemaakte fouten. Hier zijn enkele veel voorkomende fouten die kunnen optreden bij het gebruik van het voltooid deelwoord:

 • Verkeerde vorming van het voltooid deelwoord, bijvoorbeeld het toevoegen van een verkeerd voorvoegsel of de verkeerde uitgang.
 • Onjuiste volgorde van het voltooid deelwoord in een zin.
 • Verwarring tussen het voltooid deelwoord en het onvoltooid deelwoord.

Om deze fouten te vermijden, is het belangrijk om de regels voor de vorming en het gebruik van het voltooid deelwoord zorgvuldig te bestuderen. Door veel te oefenen en bewust te zijn van deze fouten, kun je je vaardigheden in het werken met het voltooid deelwoord verbeteren.

FAQs

Wat is een voltooid deelwoord?

Een voltooid deelwoord is een vorm van een werkwoord die aangeeft dat de handeling waar het werkwoord naar verwijst, is voltooid. Het wordt onder andere gebruikt in de voltooide tijd en de lijdende vorm in het Nederlands.

Hoe herken je een voltooid deelwoord?

Je kunt een voltooid deelwoord herkennen aan aanwijzingen zoals de voorvoegsels ‘ge-‘, ‘ver-‘ of ‘be-‘ en de uitgangen ‘-en’, ‘-d’ of ‘-t. Het ezelsbruggetje ‘T kofschip’ kan helpen bij het herkennen van de juiste uitgang van een

Categories: Aggregeren 76 Hoe Vind Je Een Voltooid Deelwoord

Voltooid deelwoord - Ik Weet Het
Voltooid deelwoord – Ik Weet Het

Het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden wordt meestal gevormd door het prefix ge-, ver- of be- aan het werkwoord toe te voegen en door een –d of een –t aan het einde van het werkwoord te plakken, zoals bij ge-werk-t of be-antwoor-d. Ook staat er een hulpwerkwoord in de zin (een vorm van “hebben” of “zijn”).Een bekend ezelsbruggetje om te achterhalen of een voltooid deelwoord met d dan wel met t wordt geschreven, is luisteren naar de verleden tijd. Eindigt die op -de, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -d. Eindigt de verleden tijd op -te, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -t.Voorbeeld: lopen

De verleden tijd van lopen is ‘liep’. De klank van dit woord verandert, vandaar dat we spreken van een sterk werkwoord. Het voltooid deelwoord is ‘gelopen’. Zoals je ziet begint het voltooid deelwoord hier met ‘ge-‘ en eindigt het op ‘-en’.

Wat Is De Regel Voor Het Voltooid Deelwoord?

Wat is de regel voor het voltooid deelwoord in de Nederlandse taal? Een handige tip om te bepalen of een voltooid deelwoord met een ‘d’ of een ‘t’ wordt geschreven, is door te luisteren naar de verleden tijd van het werkwoord. Als de verleden tijd eindigt op -de, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -d. Als de verleden tijd eindigt op -te, dan schrijven we het voltooid deelwoord met -t. Deze regel helpt ons om de juiste spelling van het voltooid deelwoord te bepalen.

Wat Is Het Voltooid Deelwoord Voorbeeld?

Wat is het voltooid deelwoord voorbeeld? Het voltooid deelwoord voorbeeld is ‘lopen’. De verleden tijd van lopen is ‘liep’. De klank van dit werkwoord verandert, wat duidt op een sterk werkwoord. Het voltooid deelwoord van lopen is ‘gelopen’. Zoals je ziet begint het voltooid deelwoord hier met ‘ge-‘ en eindigt het op ‘-en’. Het voltooid deelwoord geeft aan dat de actie van het werkwoord is voltooid.

Waar Staat Het Voltooid Deelwoord In Een Zin?

In een zin staat het voltooid deelwoord bij voorkeur vooraan of achteraan in de werkwoordelijke eindgroep. De werkwoordelijke eindgroep is de opeenvolging van werkwoordsvormen aan het eind van een hoofd- of bijzin in verzorgde schrijftaal. Het voltooide deelwoord kan dus geplaatst worden aan het begin of het einde van deze groep. Het is belangrijk op te merken dat de persoonsvorm van een hoofdzin nooit deel uitmaakt van de werkwoordelijke eindgroep.

Wat Is Het Voltooid Deelwoord?

Het voltooid deelwoord is een vorm van het werkwoord die aantoont dat een handeling in het verleden is voltooid. Voltooide deelwoorden zijn belangrijk bij de vorming van samengestelde werkwoordstijden, zoals de voltooide tijd. De voltooide tijd wordt gevormd door de persoonsvorm van het hulpwerkwoord “hebben” of “zijn” en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Deze constructie maakt het mogelijk om te verwijzen naar acties of gebeurtenissen die al zijn gebeurd.

Waar Begint Een Voltooid Deelwoord?

Het voltooid deelwoord is een belangrijk onderdeel van de werkwoordspelling in het Nederlands. Het voltooid deelwoord heeft vaak de vorm van “ge-” voorvoegsel, maar het kan ook beginnen met andere voorvoegsels zoals “be-“, “her-“, “ver-” of “ont-“. Dit betekent dat een voltooid deelwoord kan worden gevormd door het toevoegen van een van deze voorvoegsels aan de stam van het werkwoord.

Samenvatting 32 hoe vind je een voltooid deelwoord

Voltooid Deelwoord - Nederlandsacademie - Youtube
Voltooid Deelwoord – Nederlandsacademie – Youtube
Het Voltooid Deelwoord (Vtt / Perfectum) De Verleden Tijd: Nederlands Leren, Taalles. Nt2: A2-B1 - Youtube
Het Voltooid Deelwoord (Vtt / Perfectum) De Verleden Tijd: Nederlands Leren, Taalles. Nt2: A2-B1 – Youtube
Voltooid Deelwoord - Nederlandsacademie - Youtube
Voltooid Deelwoord – Nederlandsacademie – Youtube
Het Voltooid Deelwoord | Videoplatform | Scholieren.Com
Het Voltooid Deelwoord | Videoplatform | Scholieren.Com
Wat Is Een Voltooid Deelwoord? - Hoe Vind Ik Het Voltooid Deelwoord? - Uitleg Voltooid Deelwoord - Youtube
Wat Is Een Voltooid Deelwoord? – Hoe Vind Ik Het Voltooid Deelwoord? – Uitleg Voltooid Deelwoord – Youtube
Hulpwerkwoord En Voltooid Deelwoord | Grammatica, Spellingsoefening, Woordsoort
Hulpwerkwoord En Voltooid Deelwoord | Grammatica, Spellingsoefening, Woordsoort
Wat Is Een Voltooid Deelwoord? - Hoe Vind Ik Het Voltooid Deelwoord? - Uitleg Voltooid Deelwoord - Youtube
Wat Is Een Voltooid Deelwoord? – Hoe Vind Ik Het Voltooid Deelwoord? – Uitleg Voltooid Deelwoord – Youtube
Voltooid Deelwoord - Nederlandsacademie - Youtube
Voltooid Deelwoord – Nederlandsacademie – Youtube

See more here: sayngon.com

Learn more about the topic hoe vind je een voltooid deelwoord.

See more: https://sayngon.com/category/voorpagina blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *