Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Xem Ngay 카카오톡 Kakaotalk Miễn Phí

Xem Ngay 카카오톡 Kakaotalk Miễn Phí

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “카카오톡 KakaoTalk”. sayngon.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: 566+ gợi ý dành cho bạn 카카오톡 로그인, 카카오톡 설치, 카카오톡 무료 설치, 카카오톡 가입, 카카오톡 홈페이지, 카카오톡 pc 로그인, 카카오톡 pc 버전 무료, 카카오톡 다운로드 pc.

Xem thông tin về 카카오톡 KakaoTalk

Thông tin

 • Tên: 카카오톡 KakaoTalk
 • Link tải ứng dụng này: Tải ứng dụng ở đây
 • Tác giả: Kakao Corp.
 • Ngày Update gần nhất: 2023. 2. 20.
 • Danh mục:
  1. 커뮤니케이션
 • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của 카카오톡 KakaoTalk:
  1. 카카오맵 – 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유
  2. 카카오스토리 KakaoStory
  3. 다음 카페 – Daum Cafe
  4. 다음 – Daum
  5. 다음 사전 – Daum Dictionary
  6. 카카오톡 채널 관리자
  7. 밴드
  8. WeChat
  9. 라인 LINE
  10. Signal – 안전한 메신저
  11. 네이버 웹툰 – Naver Webtoon
  12. Slack

Xem video liên quan đến 카카오톡 KakaoTalk

카카오톡 설치 재설치 하기 install – kakaotalk

Đánh giá của người dùng

 • 6 điểm cho tiêu chí giải trí
 • 6 điểm cho tiêu chí đồ hoạ
 • 6 điểm cho tiêu chí an toàn
 • 9 điểm cho tiêu chí chất lượng
 • 6 điểm cho tiêu chí hỗ trợ
 • 8 điểm cho tiêu chí cộng đồng

Giới thiệu

카카오톡은 전세계 어디서나 안드로이드폰과 아이폰 사용자간 메시지를 주고 받을 수 있는 메신저 서비스입니다.

가입과 로그인 없이 전화번호만 있으면 실시간 그룹채팅 및 1:1 채팅을 즐길 수 있고, 사진, 동영상, 연락처 등의 멀티미디어도 간편하게 주고 받을 수 있습니다. 카카오톡으로 친구, 동료, 가족들과 보다 편리하고 다양한 멀티미디어 채팅을 시작해 보세요.

이제 워치(Wear OS 지원 기기)에서도 카카오톡을 만나보세요.

• Wear OS Device 지원:
– 최근 채팅 내역 확인 (그룹채팅 및 1:1 채팅, 나와의 채팅방)
– 간단한 이모티콘과 간편 답장

※ Wear OS 카카오톡은 모바일 카카오톡과 연동이 필요합니다.

주요 기능:
– 채팅 & 멀티미디어 전송(사진, 동영상, 음성메시지, 음악 등)
– 선명한 음질의 보이스톡과 그룹콜
– 얼굴보며 대화하는 영상통화, 페이스톡
– 기본 문자앱으로 사용, 문자 모아보기(한국 번호, 일부 기기에서만 사용 가능)
– 결제, 청구서, 송금, 멤버십까지 카카오페이
– 유용하고 안전한 주문, 배송, 결제 등의 정보성 메시지, 알림톡
– 스타일 찾기, 예약 및 결제를 한번에 카카오헤어샵
– 다양한 이모티콘과 아이템 스토어
– 일정, 투표, 공지로 더욱 스마트해진 채팅
– 혜택과 정보가 풍부한 카카오톡 채널
– 웨어러블 기기에서 간편하게 음성 답장

==
※ 접근 권한 안내

[필수 접근 권한]
– 저장공간: 카카오톡이 기기에 사진, 동영상, 파일을 전송하거나 저장하기 위해 사용
– 전화: 기기의 인증 상태를 유지하기 위해 사용
– 주소록: 기기의 주소록에 접근하여 친구를 추가하기 위해 사용

[선택 접근 권한]
– 카메라: 페이스톡, 사진/동영상 촬영, QR 코드 인식, 카카오페이 신용카드 번호 인식 기능을 제공하기 위해 사용
– 마이크: 보이스톡, 페이스톡, 음성메시지 등 음성통화와 녹음 기능을 제공하기 위해 사용
– 위치: 채팅방의 위치 정보 전송 등 위치 기반 서비스에서 사용
– 캘린더: 기기 캘린더의 일정 수정 및 표시에 필요
– 블루투스: 무선 오디오 기기 연결 (통화, 음성 메시지 녹음/듣기 등)
– 접근성: 사용자의 아이디/비밀번호를 톡서랍에 저장, 로그인 시 자동입력 제공

* 선택 접근권한은 동의하지 않아도 앱을 사용하실 수 있습니다.
* 선택 접근 권한 미동의시 서비스 일부 기능의 정상적인 이용이 어려울 수 있습니다.

* ‘카카오톡’, ‘알림톡’, ‘오픈채팅’, ‘페이스톡’ 등 카카오톡 애플리케이션에 표시된 다수의 서비스 명칭은 주식회사 카카오의 등록 상표 또는 상표입니다. 애플리케이션 내부에는 ® 및 TM 을 표시하지 않았습니다.


Contact us at https://cs.kakao.com/helps?service=8&locale=ko
Follow us at http://twitter.com/kakaotalk
—-
개발자 연락처 :
1577-3754

Thông tin thêm về Kakao Corp.

웹사이트:
http://www.kakao.com/talk
이메일:
help.notice@kakaocorp.com
주소:
제주특별자치도 제주시 첨단로 242 (주)카카오
개인정보처리방침:
http://www.kakao.com/policy/privacy

Hình ảnh về địa điểm 카카오톡 KakaoTalk

Tìm được 45 chủ đề về 카카오톡 KakaoTalk.

카카오톡 Kakaotalk - Google Play 앱
카카오톡 Kakaotalk – Google Play 앱
카카오톡 Kakaotalk - Google Play 앱
카카오톡 Kakaotalk – Google Play 앱
카카오톡 Kakaotalk - Google Play 앱
카카오톡 Kakaotalk – Google Play 앱
사람과 세상을 향한 모든 연결의 시작, 카카오톡 | 카카오
사람과 세상을 향한 모든 연결의 시작, 카카오톡 | 카카오

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến 카카오톡 KakaoTalk tại đây

Các đối thủ cạnh tranh của 카카오톡 KakaoTalk

Xem Ngay 카카오맵 – 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 Miễn Phí

카카오맵 지도서비스 _ 네비, 음성명령, 로드뷰, 지도설정, CCTV, 교통정보,, 지하철 길찾기, 내위치공유, 실시간 도보 길찾기, 편리하고 유용한 기능 사용법.

Có 6 chủ đề phù hợp với 카카오맵 – 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유.

카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 - Google Play 앱
카카오맵 – 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 – Google Play 앱
카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 - Google Play 앱
카카오맵 – 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 – Google Play 앱
카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 - Google Play 앱
카카오맵 – 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 – Google Play 앱
카카오맵 - 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 - Google Play 앱
카카오맵 – 지도 / 내비게이션 / 길찾기 / 위치공유 – Google Play 앱

Thông Tin 카카오스토리 KakaoStory Miễn Phí 100%

카카오스토리 최신버전 1.8.5 Kakao story 1.8.5

Tìm được 36 nội dung phù hợp chủ đề 카카오스토리 KakaoStory.

카카오스토리 Kakaostory - Google Play 앱
카카오스토리 Kakaostory – Google Play 앱
카카오스토리 Kakaostory - Google Play 앱
카카오스토리 Kakaostory – Google Play 앱
카카오스토리 로고 일러스트 파일다운로드 (.Ai)
카카오스토리 로고 일러스트 파일다운로드 (.Ai)
카카오스토리 로고
카카오스토리 로고
카카오스토리 Kakaostory - Google Play 앱
카카오스토리 Kakaostory – Google Play 앱

Tải 다음 카페 – Daum Cafe Free

다음 l 카페 프로모션 l Daum cafe PV

Phát hiện thấy 27 chủ đề về 다음 카페 – Daum Cafe.

Daum Cafe - 다음 카페 - Ứng Dụng Trên Google Play
Daum Cafe – 다음 카페 – Ứng Dụng Trên Google Play
다음 카페 - Daum Cafe - Google Play 앱
다음 카페 – Daum Cafe – Google Play 앱
다음 카페 - 나무위키
다음 카페 – 나무위키
Daum Cafe - 다음 카페 - Apprecs
Daum Cafe – 다음 카페 – Apprecs
Daum Cafe - 다음 카페 Apk Download For Android- Latest Version 4.7.0- Net.Daum .Android.Cafe
Daum Cafe – 다음 카페 Apk Download For Android- Latest Version 4.7.0- Net.Daum .Android.Cafe

Tải Ngay 다음 – Daum Miễn Phí 100%

Daum 다음계정 Kakao 카카오계정으로 통합하기

Có 38 nội dung liên quan đến chủ đề 다음 – Daum.

Tải 다음 사전 – Daum Dictionary Miễn Phí 100%

[Daum Dic v2.4 App review] Daum English-Korean Dictionary App review

Tìm thấy 49 nội dung phù hợp chủ đề 다음 사전 – Daum Dictionary.

다음 사전 - Daum Dictionary - Google Play 앱
다음 사전 – Daum Dictionary – Google Play 앱
다음 사전 - Daum Dictionary
다음 사전 – Daum Dictionary
다음 사전 - Daum Dictionary - Apps On Google Play
다음 사전 – Daum Dictionary – Apps On Google Play
다음 사전 - Daum Dictionary - Apps On Google Play
다음 사전 – Daum Dictionary – Apps On Google Play
다음 사전 - Daum Dictionary Apk (Android App) - 무료 다운로드
다음 사전 – Daum Dictionary Apk (Android App) – 무료 다운로드

Download 카카오톡 채널 관리자 Free 100%

카카오톡 채널 관리자들을 위한 운영 팁 Q\u0026A – 카톡채널 관리자 설정, 매니저 추가 포함

Có 35 chủ đề liên quan đến 카카오톡 채널 관리자.

카카오톡 채널 관리자 - Ứng Dụng Trên Google Play
카카오톡 채널 관리자 – Ứng Dụng Trên Google Play
카카오톡채널 관리자센터
카카오톡채널 관리자센터
카카오톡 채널 관리자 - Google Play 앱
카카오톡 채널 관리자 – Google Play 앱
카카오톡채널 관리자센터
카카오톡채널 관리자센터
카카오톡 채널 - 카카오비즈니스
카카오톡 채널 – 카카오비즈니스

Download 밴드 Miễn Phí 100%

창모 (CHANGMO), 해쉬스완 (Hash Swan), 애쉬 아일랜드 (ASH ISLAND), 김효은 – BANDㅣLyrics/가사

Có 44 hình ảnh về 밴드.

밴드 - Google Play 앱
밴드 – Google Play 앱
일회용 밴드 다시 보자 | 건강이야기 | 헬스에디터 | 건강정보 | 서울아산병원
일회용 밴드 다시 보자 | 건강이야기 | 헬스에디터 | 건강정보 | 서울아산병원
대일밴드 큐 일반형(8매)/반창고 - 옥션
대일밴드 큐 일반형(8매)/반창고 – 옥션
네이버 밴드 컴퓨터용 설치하기
네이버 밴드 컴퓨터용 설치하기

Download WeChat Miễn Phí

WeChat là gì? WeChat mạnh như thế nào? Vì sao Trump muốn cấm WeChat và ảnh hưởng ra sao?

Phát hiện thấy 22 nội dung về WeChat.

Wechat | Privacy & Security Guide | Mozilla Foundation
Wechat | Privacy & Security Guide | Mozilla Foundation
Wechat Hits One Billion Monthly Users - Are You One Of Them? - Bbc News
Wechat Hits One Billion Monthly Users – Are You One Of Them? – Bbc News
Wechat - Apps On Google Play
Wechat – Apps On Google Play
Wechat | Teneo Developers
Wechat | Teneo Developers

Tải 라인 LINE Miễn Phí 100%

네이버 라인이 난공불락 일본에서 성공한 비결은 뭘까..?

Phát hiện thấy 31 chủ đề về 라인 LINE.

라인 Line - Google Play 앱
라인 Line – Google Play 앱
라인(Line) - 봄툰
라인(Line) – 봄툰
라인(Line) - 봄툰
라인(Line) – 봄툰
라인 Line - Google Play 앱
라인 Line – Google Play 앱
Line|라인은 언제나 사용자와 함께 합니다.
Line|라인은 언제나 사용자와 함께 합니다.

Thông Tin Signal – 안전한 메신저 Free

디지털 보안 가이드: 시그널(Signal) 메신저 사용하는 법

Tìm được 10 nội dung liên quan đến chủ đề Signal – 안전한 메신저.

Signal - 안전한 메신저 - Google Play 앱
Signal – 안전한 메신저 – Google Play 앱
Signal - 안전한 메신저 - Google Play 앱
Signal – 안전한 메신저 – Google Play 앱
Signal - 안전한 메신저 - Google Play 앱
Signal – 안전한 메신저 – Google Play 앱
Signal - 안전한 메신저 - Google Play 앱
Signal – 안전한 메신저 – Google Play 앱

Download Ngay 네이버 웹툰 – Naver Webtoon Miễn Phí 100%

Naver webtoon 네이버웹툰 ‘빙탕후루’ 프로모션 영상

Có 28 hình ảnh liên quan đến 네이버 웹툰 – Naver Webtoon.

네이버 웹툰 - Naver Webtoon - Ứng Dụng Trên Google Play
네이버 웹툰 – Naver Webtoon – Ứng Dụng Trên Google Play
네이버 웹툰 - Naver Webtoon - Google Play 앱
네이버 웹툰 – Naver Webtoon – Google Play 앱
네이버 웹툰 - Naver Webtoon - Ứng Dụng Trên Google Play
네이버 웹툰 – Naver Webtoon – Ứng Dụng Trên Google Play
네이버 웹툰 - Naver Webtoon - Google Play 앱
네이버 웹툰 – Naver Webtoon – Google Play 앱

Cập Nhật Mới Slack Miễn Phí 100%

Virtual Dining Concepts perfects its recipe for success, with Slack

Phát hiện thấy 22 nội dung liên quan đến Slack.

Slack Has A New Logo And It'S ... Fine | Mashable
Slack Has A New Logo And It’S … Fine | Mashable
Windows | Downloads | Slack
Windows | Downloads | Slack
Features | Slack
Features | Slack
Slack Collaboration Toolkit For Agile Teams | Dailybot
Slack Collaboration Toolkit For Agile Teams | Dailybot
How To Use Slack: Your Quick Start Guide | Slack
How To Use Slack: Your Quick Start Guide | Slack

Bình luận của người dùng về game này

Có tổng cộng 602 bình luật về 카카오톡 KakaoTalk. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 954 bình luận tuyệt vời
 • 232 bình luận bình thường
 • 7 bình luận kém
 • 41 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề 카카오톡 KakaoTalk rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *