Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Wat Is Een Value Stream Map? Een Uitgebreide Uitleg [Nederlands]

Wat Is Een Value Stream Map? Een Uitgebreide Uitleg [Nederlands]

Value Stream Map - What is it? How do we use it?

Wat Is Een Value Stream Map? Een Uitgebreide Uitleg [Nederlands]

Value Stream Map – What Is It? How Do We Use It?

Keywords searched by users: wat is een value stream map value stream mapping voorbeeld, Value stream mapping, value stream mapping (vsm), value stream mapping uitleg, Value Stream Mapping là gì, value stream map template, vsm betekenis medisch, Value Stream là gì

Wat is een Value Stream Map?

Een Value Stream Map, ook wel bekend als VSM, is een visuele weergave van de stappen die een product of dienst doorloopt vanaf het begin tot aan de klant. Het is een tool die wordt gebruikt binnen Lean management om de waardestroom te analyseren en verbetermogelijkheden te identificeren.

De Value Stream Map toont niet alleen de huidige situatie, maar ook de gewenste toekomstige situatie. Door de huidige waardestroom in kaart te brengen en te analyseren, kunnen inefficiënte processen worden geïdentificeerd en verbeterd. Het doel is om verspillingen te verminderen, de doorlooptijd te verkorten en de klanttevredenheid te vergroten.

Definitie van een Value Stream Map

Een Value Stream Map is een visuele representatie van de stappen die een product of dienst doorloopt binnen een organisatie, vanaf het begin tot aan de klant. Het toont alle activiteiten, wachttijden, voorraden en transporten die betrokken zijn bij het leveren van waarde aan de klant.

Doel van een Value Stream Map

Het doel van een Value Stream Map is om de waardestroom te analyseren en procesverbeteringen te identificeren. Het helpt bij het identificeren van verspillingen, zoals wachttijden, overproductie, transport en voorraad, en biedt inzicht in de huidige en toekomstige waardestroom.

Door het in kaart brengen van de waardestroom en het analyseren van de stappen en activiteiten, kunnen inefficiënties en verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd. Het uiteindelijke doel is het verminderen van verspillingen, het verkorten van de doorlooptijd en het verbeteren van de klanttevredenheid.

Voordelen van het gebruik van een Value Stream Map

Het gebruik van een Value Stream Map heeft verschillende voordelen voor organisaties. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

1. Identificatie van verspillingen: Door het in kaart brengen van de waardestroom kunnen verspillingen worden geïdentificeerd. Dit kunnen activiteiten zijn zoals onnodige wachttijden, overproductie, transport en voorraad. Door het verminderen of elimineren van verspillingen kan de efficiëntie worden verhoogd.

2. Verkorting van de doorlooptijd: Door het analyseren van de waardestroom kunnen bottlenecks en vertragingen worden geïdentificeerd. Door deze bottlenecks aan te pakken en inefficiënte activiteiten te verbeteren, kan de doorlooptijd van het proces worden verkort.

3. Verbeterde klanttevredenheid: Door het verminderen van de doorlooptijd en het elimineren van verspillingen kan de klanttevredenheid worden verbeterd. Snellere levertijden en kwaliteitsverbeteringen dragen bij aan een betere klantervaring.

4. Inzicht in de huidige en toekomstige situatie: Een Value Stream Map biedt een visuele weergave van zowel de huidige als de gewenste toekomstige situatie. Dit helpt bij het identificeren van verbetermogelijkheden en maakt het mogelijk om een concreet plan voor verbetering te ontwikkelen.

Hoe maak je een Value Stream Map?

Het maken van een Value Stream Map bestaat uit verschillende stappen. Hieronder volgt een stapsgewijze handleiding voor het maken van een Value Stream Map:

1. Selecteer het te analyseren proces: Kies het proces dat u wilt analyseren en verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld het productieproces of het orderverwerkingsproces zijn.

2. Identificeer de waardestroom: Breng de stappen en activiteiten in kaart die betrokken zijn bij het leveren van waarde aan de klant. Dit omvat zowel de directe als indirecte activiteiten.

3. Maak een stroomdiagram: Teken een stroomdiagram om de stappen en activiteiten visueel weer te geven. Gebruik symbolen en pijlen om de verschillende processen, wachttijden, voorraden en transporten aan te geven.

4. Verzamel data: Verzamel relevante gegevens over de doorlooptijd, productievolumes, voorraadniveaus, wachttijden en andere prestatie-indicatoren.

5. Analyseer de huidige waardestroom: Identificeer verspillingen, vertragingen en inefficiënties in de huidige waardestroom. Dit kan worden gedaan door het analyseren van de data en het identificeren van bottlenecks en verbetermogelijkheden.

6. Ontwerp de toekomstige waardestroom: Ontwikkel een plan om de huidige waardestroom te verbeteren. Dit omvat het identificeren van mogelijke verbeteringen, zoals het verminderen van wachttijden, het elimineren van verspillingen en het optimaliseren van processen.

7. Implementeer verbeteringen: Implementeer de geïdentificeerde verbeteringen in de waardestroom. Monitor en meet de resultaten om te controleren of de verbeteringen succesvol zijn geïmplementeerd.

Belangrijke elementen van een Value Stream Map

Een Value Stream Map bevat verschillende belangrijke elementen die helpen bij het begrijpen en analyseren van de waardestroom. Enkele van de belangrijkste elementen zijn:

1. Processtappen: De Value Stream Map toont de verschillende stappen en activiteiten die betrokken zijn bij het leveren van waarde aan de klant. Dit omvat zowel de directe als indirecte activiteiten.

2. Wachttijden: Het toont ook de wachttijden tussen de verschillende processtappen. Dit kunnen bijvoorbeeld wachtrijen zijn bij machines of wachttijden tussen taken.

3. Voorraden: De voorraden binnen het proces worden weergegeven. Dit omvat zowel grondstoffen als gereed product.

4. Transport: Het toont het transport van materialen en producten tussen de verschillende processtappen. Dit kan intern transport zijn binnen een fabriek of extern transport tussen locaties.

5. Prestatie-indicatoren: Een Value Stream Map bevat ook relevante prestatie-indicatoren, zoals doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid en efficiëntie.

Sleutelbegrippen bij het begrijpen van een Value Stream Map

Bij het begrijpen van een Value Stream Map zijn er enkele sleutelbegrippen die belangrijk zijn om te kennen. Deze begrippen helpen bij het analyseren en interpreteren van de waardestroom. Enkele sleutelbegrippen zijn:

1. Waarde toevoegende activiteiten: Dit zijn activiteiten die rechtstreeks waarde toevoegen aan het product of de dienst en worden gewaardeerd door de klant.

2. Verspillingen: Verspillingen zijn activiteiten of processen die geen waarde toevoegen en de efficiëntie verminderen. Dit kunnen bijvoorbeeld wachttijden, overproductie of transport zijn.

3. Bottlenecks: Bottlenecks zijn processtappen waar de capaciteit lager is dan de vraag, waardoor vertragingen ontstaan in de waardestroom.

4. Doorlooptijd: De doorlooptijd is de tijd die nodig is om een product of dienst te produceren, vanaf het begin tot aan de klant.

Hoe een Value Stream Map gebruiken voor procesverbetering

Een Value Stream Map kan worden gebruikt als een tool voor procesverbetering binnen organisaties. Hier zijn enkele stappen om een Value Stream Map effectief te gebruiken voor procesverbetering:

1. Identificeer verspillingen: Analyseer de huidige waardestroom en identificeer verspillingen zoals wachttijden, overproductie, transport en voorraad. Dit kan worden gedaan door het verzamelen en analyseren van relevante gegevens.

2. Prioriteer verbeteringen: Identificeer de belangrijkste verspillingen en bottlenecks die de meeste impact hebben op de efficiëntie en doorlooptijd. Prioriteer deze verbeteringen op basis van hun potentieel om waarde toe te voegen en verspillingen te verminderen.

3. Ontwikkel een verbeterplan: Ontwikkel een plan om de geïdentificeerde verbeteringen aan te pakken. Dit omvat het ontwerpen van een toekomstige waardestroom en het identificeren van specifieke acties en stappen die moeten worden genomen om de verbeteringen te implementeren.

4. Implementeer verbeteringen: Implementeer de geïdentificeerde verbeteringen in de waardestroom. Zorg ervoor dat de benodigde middelen en ondersteuning beschikbaar zijn om de verbeteringen succesvol te implementeren.

5. Monitor en meet de resultaten: Monitor en meet de resultaten van de verbeteringen om te controleren of ze succesvol worden geïmplementeerd. Gebruik relevante prestatie-indicatoren, zoals doorlooptijd en efficiëntie, om de voortgang te meten.

Voorbeelden van Value Stream Maps

Hier zijn enkele voorbeelden van Value Stream Maps:

1. Value Stream Mapping voorbeeld: Een Value Stream Map van een productieproces waarin de processtappen, wachttijden, transporten en voorraden worden weergegeven.

2. Value stream mapping: Een Value Stream Map van een orderverwerkingsproces binnen een e-commercebedrijf, waarbij de stappen vanaf het plaatsen van de bestelling tot aan de levering aan de klant worden weergegeven.

3. Value stream mapping (vsm): Een Value Stream Map van een logistiek proces waarbij de activiteiten en transporten tussen verschillende locaties worden getoond.

4. Value stream mapping uitleg: Een Value Stream Map van een dienstverleningsproces binnen een ziekenhuis, waarbij de stappen vanaf het maken van een afspraak tot aan de behandeling worden weergegeven.

5. Value Stream Mapping là gì: Een Value Stream Map van een productieproces in de auto-industrie, waarbij de activiteiten, wachttijden en voorraden worden gevisualiseerd.

Het gebruik van een Value Stream Map kan organisaties helpen bij het analyseren en verbeteren van hun waardestroom. Door inefficiënties, verspillingen en bottlenecks te identificeren, kunnen procesverbeteringen worden geïmplementeerd om de doorlooptijd te verkorten en de klanttevredenheid te verbeteren. Het is een waardevol instrument binnen Lean management en kan worden toegepast op verschillende processen in verschillende sectoren.

Categories: Aggregeren 83 Wat Is Een Value Stream Map

Value Stream Map - What is it? How do we use it?
Value Stream Map – What is it? How do we use it?

Value Stream Mapping Voorbeeld

Value Stream Mapping Voorbeeld: Een Diepgaande Gids

In de wereld van Lean Management is Value Stream Mapping (VSM) een krachtige tool die organisaties helpt om hun processen te analyseren, verbeteringen te identificeren en verspillingen te verminderen. In dit artikel zullen we een diepgaande gids bieden over Value Stream Mapping voorbeeld, waarbij we specifieke concepten uitleggen en gedetailleerde informatie verstrekken.

Wat is Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping, ook bekend als waardestroomanalyse, is een visuele methode die wordt gebruikt om de stroom van materialen en informatie door een proces of een hele organisatie te analyseren. Het doel van VSM is om de waardestroom te begrijpen en mogelijkheden voor verbetering te identificeren. Het is een essentiële tool binnen Lean Management en Six Sigma.

Een Value Stream Mapping is een diagram dat de stappen, activiteiten en informatieflux binnen een proces weergeeft. Het geeft een holistisch beeld van de stroom van materialen en informatie, inclusief de toegevoegde waarde en verspillingen op elke stap. Door middel van VSM kunnen organisaties inzicht krijgen in de huidige situatie, toekomstige verbeteringen plannen en de efficiëntie van hun processen vergroten.

Hoe wordt een Value Stream Mapping gemaakt?

Een Value Stream Mapping wordt meestal gemaakt door middel van een gestructureerd proces met betrokkenheid van cross-functionele teams. Hier volgen de basishandelingen die worden uitgevoerd bij het maken van een VSM:

1. Selecteer het te analyseren proces: Kies een specifiek proces of waardestroom die u wilt analyseren en verbeteren. Dit kan een productieproces, een administratief proces of zelfs een volledige bedrijfsstroom zijn.

2. Verzamel gegevens: Verzamel alle nodige gegevens over het geselecteerde proces, inclusief doorlooptijden, voorraadniveaus, cyclustijden, defecten, etc.

3. Stel het huidige toestandskaart samen: Met behulp van de verzamelde gegevens, documenteer de huidige toestand van de waardestroom in de vorm van een visueel diagram. Identificeer de activiteiten, wachttijden, voorraden, transports, inspecties en andere aspecten van het proces.

4. Analyseer de huidige toestand: Analyseer de huidige toestand van de waardestroom en identificeer verspillingen, knelpunten en inefficiënties. Gebruik verschillende Lean-tools zoals spaghetti diagrammen of takt time om de analyse te ondersteunen.

5. Stel het toekomstige toestandskaart samen: Op basis van de analyse van de huidige situatie, stel een toekomstige toestandskaart samen om de gewenste verbeteringen weer te geven. Dit omvat het elimineren van verspillingen, het verkorten van doorlooptijden en het optimaliseren van de processtroom.

6. Implementeer verbeteringen: Met de toekomstige toestandskaart als gids, start de implementatie van de voorgestelde verbeteringen. Monitor en meet de resultaten om de effectiviteit van de wijzigingen te evalueren.

7. Blijf verbeteren: Value Stream Mapping is een continu proces. Blijf de stroom van materialen en informatie monitoren, meet de prestaties en blijf verbeteringen aanbrengen om de doelen van de organisatie te bereiken.

Value Stream Mapping Voorbeeld in de praktijk

Nu we de basisprincipes van Value Stream Mapping hebben behandeld, laten we eens kijken naar een voorbeeld om het concept beter te begrijpen.

Stel je een productiebedrijf voor dat mobiele telefoons produceert. Het bedrijf heeft te maken met verschillende inefficiënties binnen hun productieproces, waardoor de doorlooptijden lang zijn en de voorraadniveaus hoog. Door middel van een Value Stream Mapping kan het bedrijf de huidige situatie analyseren en mogelijke verbeteringen identificeren.

Het huidige toestandskaart zou laten zien hoe de materialen, zoals de telefoononderdelen, door het productieproces stromen. Het kan activiteiten markeren zoals het inspecteren van de onderdelen, het assembleren van de telefoons, het testen van de functionaliteit, enz. Het zou ook de wachttijden, transportroutes en voorraadniveaus tonen.

Na de analyse van de huidige situatie zou het bedrijf mogelijk verspillingen zoals overproductie, wachttijden en onnodige inspecties identificeren. Op basis hiervan kan een toekomstig toestandskaart worden gecreëerd, waarin verbeteringen zoals het herontwerpen van de lay-out, het implementeren van just-in-time productie en het verminderen van onnodige inspecties worden weergegeven.

Door de voorgestelde verbeteringen te implementeren, kan het bedrijf de doorlooptijden verkorten, de voorraadniveaus verminderen en de efficiëntie van het productieproces verbeteren.

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

1. Wat zijn enkele voordelen van Value Stream Mapping?
Value Stream Mapping biedt verschillende voordelen, waaronder het identificeren van verspillingen, het verbeteren van doorlooptijden, het verminderen van voorraadniveaus, het betrekken van medewerkers bij het verbeterproces en het bevorderen van een holistisch begrip van de waardestroom.

2. Hoe vaak moeten we een Value Stream Mapping uitvoeren?
Het uitvoeren van een Value Stream Mapping is afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Het kan periodiek worden gedaan om de voortgang te meten en nieuwe verbetergebieden te identificeren.

3. Is kennis van Lean Management vereist om een Value Stream Mapping uit te voeren?
Hoewel enige basiskennis van Lean Management nuttig kan zijn, is het niet vereist. Het betrekken van cross-functionele teams en het samenwerken om de diagrammen te maken kan helpen om de benodigde expertise te verzamelen.

Conclusie

Value Stream Mapping is een krachtige tool die organisaties helpt om de stroom van materialen en informatie te analyseren en te verbeteren. Met behulp van visuele diagrammen kunnen organisaties inefficiënties identificeren, verspillingen verminderen en de algehele efficiëntie van hun processen verbeteren. Door een gestructureerde aanpak te volgen, kunnen organisaties hun waardestromen optimaliseren en hun doelen efficiënter bereiken.

Referentiematerialen:
– “Value stream mapping là gì? Cách vẽ sơ đồ VSM” (https://pma.edu.vn/blogs/value-stream-mapping/)
– “Sơ đồ chuỗi giá trị Value Stream Mapping – VSM là gì?” (https://vti-solutions.vn/value-stream-mapping-so-do-chuoi-gia-tri-vsm/)
– “Wat is een Value Stream Map?” (https://leansixsigmagroep.nl/lean-agile-en-six-sigma/technieken-tools/value-stream-map/)
– “Sơ đồ chuỗi giá trị VSM” (https://www.triphuc.com/so-do-chuoi-gia-tri-vsm.html)
– “SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ (VALUE STREAM MAPPING)” (https://www.linkedin.com/pulse/s%C6%A1-%C4%91%E1%BB%93-chu%E1%BB%97i-gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-value-stream-mapping-vi%E1%BB%87n-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-qtkd)
– “Sơ Đồ Chuỗi Giá Trị VSM – Công Cụ Hữu Ích Của Sản …” (https://thuvientieuchuan.org/so-do-chuoi-gia-tri-vsm-cong-cu-huu-ich-cu-san-xuat-tinh-gon/)

Value Stream Mapping

Value Stream Mapping: Een Diepgaande Gids

In de huidige complexe bedrijfsomgeving is het essentieel voor organisaties om voortdurend hun processen te verbeteren om concurrerend te blijven. Een effectieve manier om dit te bereiken is door middel van Value Stream Mapping (VSM), een krachtige tool die inzicht biedt in het stroomlijnen van processen en het elimineren van verspilling. In dit artikel zullen we de essentie van Value Stream Mapping verkennen en u voorzien van gedetailleerde informatie en uitleg over specifieke concepten.

Wat is Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping, ook wel bekend als VSM, is een visuele processtroomtechniek die werd geïntroduceerd in het kader van Lean Manufacturing. Het is ontworpen om inzicht te bieden in de end-to-end processtroom, vanaf het moment dat een product of dienst wordt gevraagd door de klant tot aan de levering ervan. Het belangrijkste doel van Value Stream Mapping is om waardestromen te identificeren en te analyseren, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van verspilling en het creëren van maximale waarde voor de klant.

Hoe werkt Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping omvat het in kaart brengen van het huidige proces om verspilling te identificeren en vervolgens het ontwerpen van een verbeterde toekomstige toestand om de efficiëntie te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Het proces omvat verschillende stappen:

1. Selecteer de waardestroom: Kies het specifieke proces dat u wilt verbeteren en begrijp welke producten, informatie en waarde er doorheen stromen.

2. Maak een Current State Map: Breng het huidige proces in kaart met behulp van symbolen en pictogrammen om de processtappen, informatiestroom, wachttijden en verspillingen te benadrukken. Dit helpt om een gedetailleerd beeld van de huidige toestand te krijgen en verspillingen te identificeren, zoals overproductie, wachttijden, transport, voorraden, onnodige bewegingen en defecten.

3. Analyseer de Current State Map: Analyseer de verzamelde gegevens en identificeer de belangrijkste verspillingen. Deze verspillingen kunnen worden geïdentificeerd door gebruik te maken van Lean Manufacturing-principes zoals de 8 verspillingen (TIMWOODS): Transport, Inventory, Motion, Waiting, Overprocessing, Overproduction, Defects en Skills.

4. Ontwerp de Future State Map: Nadat de huidige toestand is geanalyseerd, wordt de Future State Map ontworpen. Deze kaart visualiseert het ideale toekomstige proces, waarin verspillingen zijn geëlimineerd en de doorstroomtijd is geoptimaliseerd. Het doel is om een gestroomlijnd proces te creëren met minimale verspilling en maximale waarde voor de klant.

5. Implementeer de verbeteringen: Breng de voorgestelde verbeteringen en veranderingen aan in het proces. Betrek alle relevante belanghebbenden en zorg ervoor dat de veranderingen effectief worden geïmplementeerd.

Voordelen van Value Stream Mapping

Value Stream Mapping biedt verschillende voordelen voor organisaties die streven naar operationele uitmuntendheid. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

1. Verspilling identificeren en elimineren: Door het in kaart brengen van de huidige toestand kunnen verspillingen en inefficiënties in het proces worden geïdentificeerd en geëlimineerd. Dit resulteert in kostenbesparingen en een verbeterde kwaliteit.

2. Doorlooptijd verkorten: Door de processen te analyseren en te stroomlijnen, kan de doorlooptijd aanzienlijk worden verkort. Dit leidt tot een snellere respons op de klantvraag en verhoogde klanttevredenheid.

3. Verbeterde samenwerking en communicatie: Value Stream Mapping brengt alle belanghebbenden samen om gezamenlijk aan verbetering te werken. Dit bevordert de samenwerking en communicatie tussen teams en afdelingen, wat resulteert in een betere afstemming en efficiëntie.

FAQ

1. Wat is het verschil tussen Value Stream Mapping en Process Mapping?

Value Stream Mapping en Process Mapping zijn twee verschillende technieken die worden gebruikt om processen in kaart te brengen. Het belangrijkste verschil ligt in het niveau van detail en het bredere perspectief van Value Stream Mapping. Terwijl Process Mapping zich richt op het in kaart brengen van specifieke processen, legt Value Stream Mapping de nadruk op de end-to-end processtroom en de waardestromen. Value Stream Mapping omvat het visualiseren van zowel het materiële als het informatiestroomperspectief, terwijl Process Mapping zich voornamelijk richt op de processtappen en activiteiten.

2. Is Value Stream Mapping alleen nuttig voor productiebedrijven?

Hoewel Value Stream Mapping zijn oorsprong vindt in Lean Manufacturing, kan het worden toegepast op verschillende sectoren en processen. Hoewel het vaak wordt geassocieerd met productiebedrijven, kan Value Stream Mapping ook worden toegepast op dienstverlenende organisaties, gezondheidszorg, logistiek en nog veel meer. Het belangrijkste is om de waardestromen te begrijpen en verspillingen te identificeren, ongeacht de aard van de organisatie.

3. Wordt Value Stream Mapping alleen toegepast op operationele processen?

Value Stream Mapping kan op verschillende niveaus van een organisatie worden toegepast, niet alleen op operationele processen. Het kan worden toegepast op zowel operationele als ondersteunende processen, zoals inkoop, HR, financiën, marketing, enz. Waardestromen kunnen worden geïdentificeerd in alle afdelingen en functies van een organisatie, waardoor inefficiënties en verspillingen worden geëlimineerd.

Conclusie

Value Stream Mapping is een krachtige tool die organisaties helpt om processen te analyseren, inefficiënties te identificeren en waardestromen te stroomlijnen. Door het in kaart brengen van de huidige toestand en het ontwerpen van een toekomstige toestand, kunnen organisaties kosten besparen, de doorlooptijd verkorten en de klanttevredenheid verhogen. Het is belangrijk om Value Stream Mapping toe te passen als een continu verbeteringsproces en alle belanghebbenden te betrekken bij het identificeren en implementeren van verbeteringen. Met de juiste aanpak kan Value Stream Mapping organisaties helpen om concurrerend te blijven en een operationele uitmuntendheid te bereiken.

Bronnen:
– “Value stream mapping là gì? Cách vẽ sơ đồ VSM” van PMA Educatie
– “Sơ đồ chuỗi giá trị Value Stream Mapping – VSM là gì?” van VTI Solutions
– “Wat is een Value Stream Map?” van Lean Six Sigma Groep
– “Sơ đồ chuỗi giá trị VSM” van Trip Huc
– “SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ (VALUE STREAM MAPPING)” van LinkedIn
– “Sơ Đồ Chuỗi Giá Trị VSM – Công Cụ Hữu Ích Của Sản …” van Thư Viện Tiêu Chuẩn

Gevonden 37 wat is een value stream map

Value Stream Mapping Uitgelegd | Lucidchart Blog
Value Stream Mapping Uitgelegd | Lucidchart Blog
Value Stream Map - Lean Six Sigma Groep
Value Stream Map – Lean Six Sigma Groep
Online Value Stream Mapping Tool | Lucidchart
Online Value Stream Mapping Tool | Lucidchart
Value Stream Map - Lean Six Sigma Groep
Value Stream Map – Lean Six Sigma Groep
Value Stream Map | Template & Example
Value Stream Map | Template & Example

See more here: sayngon.com

Learn more about the topic wat is een value stream map.

See more: https://sayngon.com/category/voorpagina blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *